Sunday, 24 October 2010

「女友話冇樓就唔嫁」 90後控訴房屋政策 

「女友話到時你無樓我唔嫁你!我唔會住公屋!」,其實正確嘅回應唔係「你都唔係真係愛我嘅?我先唔會娶你!」,而係「唔哂驚!我哋應該無乜機會住公屋㗎啦!你估公屋你話住就住㗎啦??要排都先得㗎!」


(The quote about 公屋 is in the video not the article_

2 comments:

 1. The guy's an idiot to have a gf like that anyway...

  ReplyDelete
 2. 陳賜麟哲學文選(56)--人是否有前世?


  以人的肉身而言,當然不可能有前世。死了就是死了,毀壞的肉身是不可逆轉的物理化學現象,不可能回復到原先的模樣。所以,這裡所指的前世,乃就凌駕於肉身之上的靈魂而言。
  但靈魂是否存在?若靈魂存在,且不滅,那麼,在不同的時空凌駕於不同的人身上,就是所謂的前世,人有前世,也就有符合邏輯的說法了!
  靈魂一說是魂魄,最典型的分類為道家的三魂七魄。三魂為天地人,七魄為喜怒哀懼愛惡欲。三魂為日月星辰與人的對應關係,古代上帝降臨地球,把人與天地的運轉連繫上線,人於是有宇宙觀,並據此有屬於自己的人生觀。

  七魄就是在人生觀的驅動下,透過肉身表現的七種手法。這七種手法只有人在就會不斷延續下去。
  因此,只要日月星辰與人口能不斷繁衍下去,靈魂就會不斷存在,人的前世就會不斷重複重複再重複。
  重複的方式當然分為三魂與七魄兩種類型。一般稱之為價值觀與性格。價值觀由於與天外天的星際排列組合連上線,累世的機會拖得比較久遠,性格則與太陽星系有關,累世的機會較快捷。
  所以,在理解人的前世一問題上,以天外天的紫微斗數來判定價值觀,以九大行星與日月來判定性格,如此一來,人的前世一問題就有較科學化的解答了!  筆者:陳賜麟
  地址:台灣高雄市三民區自立一路85巷6號5樓
  電話:07-2850484
  電子郵址:q5362@ms72.hinet.net
  中華聯邦自治國: http://www.boxun.com/hero/chinafederal/


  (2010/11/02 发表)

  ReplyDelete